Podologia

 

podstawowy zabieg podologiczny

100zl

podstawowy zabieg podologiczny z odciążeniem

120zł

usunięcie odcisku z odciążeniem

50zł

usunięcie brodowki wirusowej

50zł

założenie klamry Frasera

150zł

przełożenie klamry Frasera

60zł

klamra plastikowa B/S klamra metalowa Onyclip

50zł

kostka Arkady duży palec

300zł

kostka Arkady mały palec

100zł

korekta kostki Arkady

od 50zł

badanie mykologiczne

100zł

oprocowanie paznokcia zmienionego chorobowo

50zł

opracowanie więcej niż jednego paznokcia zmienionego chorobowo

od 70zł

opracowanie pękających pięt

60zł

rekonstrukcja jednego paznokcia

50zł

skrócenie, opiłowanie paznokci, usunięcie skórek, pomalowanie paznokci

40zł

skrócenie, opiłowanie paznokci, usunięcie skórek, pomalowanie paznokci hybrydą

60zł

Manicure

 

manicure cążkowy

25zł

manicure cążkowy z malowaniem

30zł

manicure japoński

40zł

manicure hybrydowy

55zł

zdjęcie hybrydy

18zł

żel na naturalną płytkę z hybrydą

65zł

żel na naturalną płytkę z lakierem

55zł

żel na farmie z hybrydą

110zł

żel na tipsie z hybrydą

100zł

Nasz gabinet

M-beauty

Pilotów 30

60-409 Poznań

tel. 668 948 841

mbeauty.poznan@gmail.com

 

 

Informacja RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Barbara Niewodowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Barbara Niewodowska „Globus- Net”, ul. Pilotów 30, 60- 409 Poznań, NIP: 7790015168 (dalej jako: „Administrator”). Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: m-beauty.poznan@gmail.com, lub pisemnie: ul. Pilotów 30, 60-409 Poznań. Z Administratorem mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Przetwarzamy Państwa dane zawarte w formularzu kontaktowym wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa ewentualne pytania[1] . Podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dostęp do Państwa danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy, współpracownicy[2]  i tylko w niezbędnym zakresie. Administrator będzie przekazywać dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT.

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, by odpowiedzieć na Państwa ewentualne pytania.

Mają Państwo prawo do: uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (którego celem jest prawnie uzasadniony interes administratora),  przenoszenia danych osobowych (na których przetwarzanie  wyraziliście Państwo zgodę lub które przetwarzane są na podstawie umowy). W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W razie uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


 [1]Nie ma wysyłania oferty poprzez ten formularz ?

 [2]Jeśli kogokolwiek zatrudnia i w zależności umowa o pracę – pracownicy, na innych podstawach – współpracownicy,