strona w przygotowaniu.

Nasz gabinet

M-beauty

Pilotów 30

60-409 Poznań

tel. 668 948 841

mbeauty.poznan@gmail.com

 

 

Informacja RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Barbara Niewodowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Barbara Niewodowska „Globus- Net”, ul. Pilotów 30, 60- 409 Poznań, NIP: 7790015168 (dalej jako: „Administrator”). Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: m-beauty.poznan@gmail.com, lub pisemnie: ul. Pilotów 30, 60-409 Poznań. Z Administratorem mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Przetwarzamy Państwa dane zawarte w formularzu kontaktowym wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa ewentualne pytania[1] . Podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dostęp do Państwa danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy, współpracownicy[2]  i tylko w niezbędnym zakresie. Administrator będzie przekazywać dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT.

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, by odpowiedzieć na Państwa ewentualne pytania.

Mają Państwo prawo do: uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (którego celem jest prawnie uzasadniony interes administratora),  przenoszenia danych osobowych (na których przetwarzanie  wyraziliście Państwo zgodę lub które przetwarzane są na podstawie umowy). W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W razie uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


 [1]Nie ma wysyłania oferty poprzez ten formularz ?

 [2]Jeśli kogokolwiek zatrudnia i w zależności umowa o pracę – pracownicy, na innych podstawach – współpracownicy,